patpati

genellikle çıhardıkları sesden mütevellid olsa gerek, gayıklı - sepetli urus menşeeli motollar uçun gullanılıy. ...