oynadı güldü yerini buldu

oynadı güldü yerini buldu

sürekli yer değiştiren eşyanın sonunda yerine çok iyi yakışması durumunda söylenir.

-aboovv bu bifeyi hep saa dizdirek emmun apla gız, elee saalık, şoo vazoyu ne gözel goymuşung eyle verevleyn, pehh! oynadı güldü yerini buldu.