oolan yetir gız yetir gene şelee sen götür

çocukları nice emekle büyütürsün ama ne yükünü hafifletirler ne de yardımları olur..
(bkz: şelek)