onlarla

ia onlarca. bi zamanlar türki dilleri gurdaleyhan azericede rasgeligdim bu kelimiye. bi gün babannem rahmatlıın æazından duyuncu şaşırdım. esaas -ca,-ce eki, anteplicede -la,-le'dir ve "yüzlerle", "binlerle" gibi örnekleri vardır.

+ekmek garneynen dæadılıydı. benim herifim garne marne dinlemesiz onlarla ekmek verigdi herkeşe.