onde gedenler

eski adamlar, ileri gidenler, büyükler, atalar anlamında kullanılan söz.

- gızım önde gedenler bunu beyle demiş işde..en evel sen sen saa mıhaatolucunki etrafaa da faydang ossung..
nevi şahıslarına münhasır bir topluluk olup, dolmuşlarda hep ön koltukta otururlar..

+ siz kimsiiz?
- biz, önde gedenlerik..
+ ey geding?
- elbet gedicik..