olgaç oğlak bohundan belli olur

ia. çocuğun gelişmişliği genel tutumundan, işin gelişmişliği vermekte olduğu üründen anlaşılır. *.
kuzlaacı oolak bohundan belli olur şeklindede kullanımı yayğındır.