öleş

üleş diye de telaffuz edildiği tarafımdan duyulmuştur.
lormalda yararsız hayvan cesedi için söylenir olsa da, bazen, kesilmiş, yüzülmüş davar bedeni için de söylenir.