obaav

ia ohaa. şaşılacak, oha hissi veren olaylar için söylenir. 4. dereceden abovvdur.