nizacı hanası

æğam antep herifleri eyle başka memleketing herifleri kimi gaaveye getteende kæt oynamaz ya da boş boş çene çalmaz dama oynar yorum* * *

hah işte bu dama oyneyken daşını iki hananın tam ortasına goyup oyunun durumuna göre ha hana işine geliyse oraya yiterlermiş bazıları
æğam işte o iki hanayı ayıran çızgı nizacı hanası oluy *