niyen

niye ile neden'in aynı potada erimesi ile oluşmuş olduğunu düşündüğüm sözcük