ne misillim

ne güzel, eşi bulunmaz anlamındadır.
miskilim ile aynı anlamda kullanılan kelime.

-ne misillim gazaa eme yaradmadıng meram. aalem benim aldııma saddııma imrenir, bi sen beenemeding.