nani

alık, dengesiz davranan, ahmak, ebleh kimselere memleketimizde takılan isim.
(bkz: sehlik)
* *