namıssız

arsız, şerefsiz, haysiyetsiz.

eti cok namisi yok lafının antepçe kısaltması.

(bkz: namıs)