namıs ortaa

evlilik nedeniyle kayın ve bacanaklar arasında oluşan ortaklık.

taman yoorum bide namıs ortaa olduk, birbirimize lolomu sekicik bundan soona.