nakirelik

sadece gezmeye giderken giyilen üst baş. eskiden konfeksiyon bu kadar çok olmadığı için giysiler daha değerliydi. dolayısıyla evde ve gezmede giyilecek üst baş birbirinden ayrılır, kişinin yeni bir kıyafeti varsa onu özenle saklar buna da nakirelik derdi.