nafiya müdürü

zamanın bayındırlık müdürüne takabul eden isim