muzeyik

-anadolu ticaret lisesi var ya.
-ora nere kele.
-kele şoo muzeyik ohul yoh mu
-hee eyle desene gözünü sevdeem