musamma

plastik sofra.
kullanım alanları:

1-yimek yirken sufra olarak

2-sobanın altına

3-mıtfak ve kilar rafına.
-aa şora parçacı irecepden 1 metra muşamma kesdirsen arı silli olur, siler siler oturursun miskilim.
altına işeyen çoluk çocuk kısmısı gece yatağa işemesin diye çarşafın altına da açılır.
esgiden plima* mı vardı anam? uşaaan devşeen altına bez gonurdu. heh aha o bezi beağlamaya deyi, bi de uşaan südüğüüü eakmasın deyi gullanılan şeye muşamma denirdi.