mundar suynan icilir

mundar suynan içilir

zarar gelmeyeceğinden emin olunan bir kişi hakkında konuşulurken kullanılan harika bir antep deyimi..

-bizim gızı acantacı hökkeşgil oollarına isteyler, nası edek bilmeym ki..
- sah mi deyn kele? bacım hökkeş ağam olsun, avradı vuslat deezem olsun ikisi de mundar suynan içilir.. kak elee iki yağlık al da oyna de..