mormoru

radikal, bir şeyin çok aşırısı, köktenci, rahatsız edecek derecede fanatiklik, düşkünlük
mesela rahmetli dedem birine gızdımı gavurun mormorusu derdi...
aşırı... müptela... işine aşık...