miş yeri bırakmak

miş yeri bırakmak.

şüpheli konuşmak,emin olamamak,açık kapı bırakmak anlamında kullanılır.

-geliciiiz mi aaşam bize dedim de..bilmeym, miş yeri bıragdı, belli olmaz onnarıng işi..

aynı anlamda kullanılan mişli gonuşmak vardır bir de..