mırsık

ia: uyuşmuş, tembel, gönülsüz iş yapma durumunu ifade eden haneemiz...

-la deyn tez olun, gene mırsık mırsık iş dutuysooz haa..