minderde bi götlük yer bırakmak

hemen kestirip atmamak açık kapı bırakmakla eş anlamlı diyebileceğimiz bir söz...birisiyle aranız bozulsa bile sonradan barışabileceğiniz ihtimaline karşı yüzyüze bakabilmek için yapılması gerek davranış...

-yorum eyle her dööşde davada kestirip atmeycın gendini, dayıma mindelde bi götlük yer bırahıcın gendine...
başkalarına da yaşayacak yer bırakmak.