mihafe

mıhafe
mukavva

-yavrım şu mıhafeyi yerden galdır, soona lemerip kıvrışır haa...