mezere çalgıcıları

bi vahıtlar mezere kövünde bi adamın eşşee varmış. bu eşşeg yeen yaşlanmış . sabisi:
- la yoorum bu eşşeg heç iş dutmuy anca eşşeg kimi yatıy şunu goorduym da getsin. demiş. eşşeen yanına gelmiş.
- yeri aam artı bundan soona burda çalışmeycin. yeri işin gücün rasgelsin.
- yanı govung mu usta?
- yog o deel de artı ehdiyacım galmadı aam saa
- ey usda ver aam gıdem tazminadımı da geediym.
- la go da get ne tazmınatı körkün belediyesi mi buralık yidiyn yeme say.
ey aam demiş eşşeg eşyalarını toplamış yola düşmüş. bi yandan da düşünüymüş. la yoorum şimdi ben ne bok yiycim, nere gedicim. soona genni gennine kahkening üçü antebing içi ,en eyisi antebe gediyim müzüg gulaam eyi geder düyünlerde davul zurna çalarım demiş. yolda gediyken bi ite rasgelmiş. it bi yandan cuvara pafıladıyken bi yandan da gara gara düşünüymüş.eşşeg maraba aam. nediyn beyle yav, balcan guruluglarına yaamır yağık avrat kimi ne düşüny demiş.it: ev sabisi evde çıkharddı. bu yaşdan soona nederim yoorum onu düşünüydüm demiş. eşşeg: boşver yoorum ısdıfıl ossun. ben antebe gediym. düyünlerde davul zurna çalıcım isdersen bennen gel demiş. it de benim elim davula yadgın zatılam, geliyim demiş.
bunnar yerenlig ederegden gederken yolda bi pissiğe raslamışlar. it eşşee dur da şunu guvalıym demiş. eşşeg: la yoorum ipnalıg edme kim bilir ne derdi var maasiming deyinci it, ey aam aha sööleyen geddi demiş.
eşşeg : nediyn yav usda beyle, haa kövlüsün seng?
pissig: mizmizliym yorum, işim almanyadan eyiydi. bi gün köve bi zurnacı geldi ayollu gara heyrinin tanıdııymış, zurneyi çalıncı kövde ne sıçan godu ne çardın hepisini alıg geddi. kövde sıçan galmayıncı mıkdar da beni sigdireddi.
eşşeg: ey yoorum biz antebe gediyig çalgıcılıg edicig. isdiysen sen de biznen gel demiş. pissig de olur aam demiş. bunlar ulumasere kövünün ora gelinci bakmışlar ki bi dene horuz eyi bi barag söylüy. eşşeg: la yorum şunu da yanımıza alag yeen eyi sesi varmış demiş. öteeler de olur aam demişler. neyse yoorum hanee uzadmıyag gızılasara varmadan hava garannımış. bi aacın altına oturmuşlar horuz da aacın depesine çıkmış. bakmış ki ötede bi ışşıg var. la yoorum aha şooralıgda bi ışşıg görünüy hele gedeg de bahak demiş .ışşa dooru gedmişler. bakmışlar ki bi bağ evi. pencerden kişiflemişler. dörd beş dene adam maseyi gurmuşlar vuruylar arahının depesine. pissig birez egmeg isdeyeg deyinci
it: sen de cip eşşemişing la bunnar hırhız görmüyüng mü demiş.
eşşeg : ayıb oluy rafıg neen eyle deyn, yuhalıg etmeli deelsin demiş. neyse bunnar bi pilan gurmuşlar. eşşeg ayaglarını cama dayamış. it eşşen,pissig itin horuz da pissiin üsdüne çıkmış. eşşeg bi ara huylanmış. ite deydirmiyin dee mi rafıg?
it: yog la sening galbin kötü yoorum , pissig de bizim üsdümüzde biz bişey diyk mi?
eşşeg: ne biliym usda beki sende ipnalık var?
it: eşşemişing yoorum.
eşşeg yerenlig ediym yav. şimdi herkeş var gücüynen baarsın deyinci bunnar başlamışlar baarmıya. pencere gırılmış bi şangırtı, bi gürültü. ortalıg allangars olmuş. hırhızlar la noluy dimeye galmadan dabanları yağlamış, gaçmışlar. bizim uşaglar da surfa ya gurulmuşlar. it arahıları doldurmuş. başlamışlar içmiye. gafalar eyi oluncu horuz bi barag duddurmuş. bunnar eyice içmişler usda. eşşeg divana yatmış. it kapının arhasına gıvrılmış. pisig tağaya çıkmış. horuzda televizyonung üstüne tünemiş. hırhızlar la yoorum o neydi eyle hele birimiz gedsin bagsın inmiydi cin miydi deyinci. beygir mamed ben baharım demiş. evin yanına gelmiş hıssadak pencereden girmiş ev zından kimi. bakmış tağada bişey parley. elini pisseng gözüne atınc ıpissig bunu cumalamış. la noluy derken divanda yatan eşşeğ depeenen goyuncu dört dombalak aşıtdmış. herif can havliynen kapıya serdinci it harpadak bacaana yapışmış. velhasıl adam canını zor gurtarmış. gaça gaça arhadaşlarının yanına gelmiş. hössüg: la mamet noldı saa , olur halıng galmıyk?
beygir mamed: ne oldoonu agnamadım aam. başamı kepdiler vuruyhan vuruyhan haş eddiler beni, hele şu halıma bak yav. çekek de antebe gedeg yoorum buralıgdan artı heyir gelmez. demiş
bizim uşaglarda buralıg yeen eyiymiş aam. burda yaşıyag antebe geder işimize baharık. bi de beyaz tüblü şahan alırık geder gelirig demişler.
hakiye de burda bitmiş.onnar ermiş muradına biz de çıhak ariş dalına.
eeveed sevgili güccügler bu hakiyening ana figri ney baalım?
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort