meymun

ne meymin kimi oyniyn garşımda...
iki gişi arasında dava vardır ve sulhla halledememişlerdir. yüüsek seslen tartışmıya başlarlar ve aradan berez zaman geçince biri toplanan galabalığa baarır:

-la ne bahıysıız. meymunmu oynadıyğ burda..!