meymenet

hayır... bereket... hayırlı bir iş... yüz nuru... sıfat güzelliği...

(bkz: meymenetsiz)