merisle irebis

merişle irebiş
(meriş irebişgile oturmıya geder)
m--acı canım sıhıldı da bi soluk irebişing yanına gediym, oturiym dedim.
i--hoş gelding safa geling.iki hanek ederik de canımızıng sıhıntısını gederirik.
m--kele irebiş havalar datlı.sennen bi sahriye gedek.
i--bacım,görümüm hasde.gedip gennere don yuyacam,ekmek edecem.başımdan değirmen çekiliy,sen ne söleyng.
m--adam acı canınıng irahatine bakmalı.elin ne işi tükenir ne aşı.mısdaal'ang avradını görmeyming:herif hasde yatıy,gendi sebahden aşamader sekizen gapıya dohuzan deynek çalıy.
i--ne biliym bacım.barileme bizim herifden izin alıym da gedek.orda ne yiyek?
m--sen buluruğunu,ya'anı,malhıtasını go.ben temetos begmezini, simidini,yoordunu,sovanını,samsanı,duzunu,gırmızı biberini,bahdenizini alıym.orda ölene bi malhıtalı küfde edek.aşama da zıldır zıldır bi bulur aşı edek.yiyek dönek.
i--darı hedenide sen bişir.
m--kele dışarıda sahden eyyolur. tarpadak gönnümü isdetting.
i--gız yeter.bak hele malhıtamız var mı? şu ağeyng yalığnı yu da ta'anın belbedine ser,gurut.sabah sizi sahriye algedece'm.
m--orda oturmıya bi de açgı al.bi göt mindeli de olsa eyyolur.
i--olur olur. sen garaltını al da sabah erken bize gel.acı sandık dibi de yok mu?basdıkdan ,tarhanadan,dilmeden ne varsa al. bıldır sen şire etting,biz edemedik.
m--başımı yising anam.uşaklar circir kimi çekiyler,tükeddiler.
(dağnasısün meriş irebişgile geldi)
m--yeri irebiş.şiremiz yog amma acı begmeznen un aldım.orda guymak çalarık,şirinnemizi gandırırık.yeri uşaklara bi sıhırcım ver de çabık hazırlansınglar.
i--be kele meriş uşaklar da'a uyhudan kakmadılar.sebahden dişine mi yaddıng?olan memik höggeş,gız yeter!kahın bahiym gırannar!uyuz uyhusunamı yaddı'ız?
m--yerin bahiym garaltıyı yüklening de gedek
(küfde le'eni,yoort satılı,kilim şahası,bulur torbası,su tası,ya'a sahanı,nevale sepedi,sallangaç ipi alındı,yola çıhıldı)
m--kele irebiş keşge acı da çöz bez aldıreydık.orda cartlak kebabı ederdik.neyse,bu loot beyle olsung da bi da'da çiğ küfdeynen künefeynen gelirik.
i--be.meriş bak şindi aklımeldi.aklımda gan çıbanı çıha.eşşek başım,keşgi bi lokma da eşgi aleydık.temetos bekmezynen hacce mıncı yapardık.da' bizde eşgili de vardı.keşge bi lokmada eşgili goyeydık.
m--zeralı yog,ayran içerik.
i--olan memik,yeri şordan bi bag ortut getir.oca yahak.
me--i.get!şorda bi adam oturuy.beki bekci.beni döverse nişlemeli?
i--seni dövening arnını garışlarım.haydı bahıym.gız sende ele' goloo çemle de otur küfdey yoor.
*
gü ıradoda poram yapıyhan merişnen irebişin bu hakiyesi her hafda top 10 lisdesinde isdek alıydı yoorum. taa gendi deylerya, işde o, bu.