memey havlası

" işlerse işing mermere geçer dişing, işlemesse de işing mamey havlası yirken gırılır dişing "

et suyunda aaşamdan sabaha gaynamış gabıı gendinden soyulan pendir kimin unuvak olmuş nohut, fırından alınan sıcag ekmeenen gış günnerinde yeen eyi olur ve aynı memey havlası kimedir.

(bkz: havla)