mekir

bikaç anlamı vardır aslında:
başıma mekir - başa bela
onun mekirine - onun yüzüne, sebebi o..