mayasıla birebir

ğanang haraba gala şeyle börgüne depik yimiş it kimi çennliy kösnük, eyi sölüyde diynemeye dadıyok türkü didiğin deymeli şeyle acı adama...
beğenilmeyen, sevilmeyen, istenmeyen..