mandanın suya sıçtı gibi

alıştırılarak söylenmesi gereken bir lafı pat diye aniden söyleme şeklidir.
yırtık tumandan fırlar gibi
öküzün suya sıçdıı kimi versiyonu antepliceye daha yahındır.