mal malamati orter

paran varsa rezil olmazsın,o senin ayıplarını örter anlamına gelir.