mahrimlik

herhangi bir şeyden yoksun kalmak, yokluğunun acısını yaşamak.

-yav hösdürün şu oolanı, sabahdan belli zır zır zır, bu ne yav, olmaz olasıca.

-be amaan neen eyle söyleyn oolum, taman mahrimliie daha kötü yavrım.