letemeli yüzlü

uğursuz mendebur kişiler için kullanılan söz... letemeli suratlı şeklinde de kullanılır.

-aha şo letemeli yüzlü varya... işde bütün olaylar onun yüzünden çıhıy...