lemermek

ia nemlenmek

---kele şoo dolabın içinde leblebi vardı getir de yiyek
+++anneanne bu nemlenmiş
---bee lemermiş mi..deden torbanın agzını acık goyuk zaar
-al da şu paklavey yi bitsin. iki dilim galık zati
+yok ana yemiycim nemerik o. tezesi kimi olmuy

(bkz: paklava)
(bkz: baklava)
guru lem tozu alınçı, lemermenin öngüne geçiliymiş. eyle diyler.