laklahı

kahkaha.
gülme.
gülmelik.
eğlence.
eglenceli iş.

(bkz: laklahı basmak)

(bkz: şakşahı).
laklahı şakşahı o biçim, sahı dün o evden ceneze çıkmeyk kimi.
bööklere göre fazla laklahı yapmak günahtır..şöyle ki:
--biiii anam nancanı laklahı ettiiz kele günah tama öte dünya da aazızdan diliizden hesaba tutulucuz yapmang yavrum..*