laeş ermek

kercetmekle eş anlamlı, dalga geçmek, alay etmek anlamlarında gullanılan haneemiz....
veya : laeşe almak olarakda gullanılabilir.