krcn

5. nesil teze halfelerimizden...
halfelerin kan grupları başlığına yazdığı (#69769) numaralı enteynırı beni benden almış, gülme krizlerine sokmuştur.
hoşgelik..