köyneğini yakta ataşına yan

''köyneğini yakta ataşına gızın'' da derler.

onu bunu bırakıp kendi derdine düşmesi gerekenler için söylenmiş bir söz.