kösüre daşı

(bkz: kösüre daşı) gasapların kesici aletlerini bilelediği garadaş.