kor it bile heyir gormez

çevresine faydası dokunmayan umarsız kişileri tanımlayan antapçe deyim.

la boş ver o pezzevee kör it bile heyir görmez genninden.