kömesine bereket

toplu halde bulunan bilumum şeyler için kullanılan boazzız ossun tarzında hanek.

-tehooo millet cümbür cemaat burdamı ne yoorum, kömenize berek.