komelenmis

toplanmış... grup haline gelmiş... topluluk olmuş...