kikirik

günümüz lügatinde "kıkırdamak" olarak ifadesini bulan kıkır kıkır gülmeye anteb lügatında layık görülen karşılık..!
herşeye gülen...
çok gülen...
kıkır kıkır gülen...

aynı zamanda bir lahabtır. mesela kikirik mısdafa
bunun bayanlar için olanına ''kikirdek halime'' olarak rastlayabiliriz. küçükküne çok söylenirdi bana...