kibarlaşan anteplinin semt isimlerini söyleyişi

günümüz antebinde kibarlaşmak için türlü türlü incelmeler mevcut ama en çok kullanılan g harfini k olarak değiştirmek

- şaraküsdü = şehreküsdü

- tabahana = tabakhane

- galaltı = kale altı

- demirniganne = demirli kanne

- garagabir = kara kabir

sanırım gaziantep :) = kaziantep