keye

keye: kele nin konuşma dilinde değişime oğramış hali zannımca