kesesine küsmek

kesesine küsmek.
planlanmamış, çok da lüzumlu olmayan, ekstradan çıkan harcamaları ya da durumları anlatmak için kullanılır.

-şoo yeşil fılcanı eyki aldıng, esas eyi oldu..
+bilmeym kesemize küstü o da aaşam aaşam, şindi herif ne deyci ası hele bahıym kızıp mızmiyeydi..
* la heyri şooo arabanın bocularını dakdınmı?
- he dakdım usda
* e bununki nerde ?
- ne biliym ben usda orda duruydu bende aldım dakdım buna
* lan oolum eşşek kimin adamsın ha sorsana önce bi
- noolduki usda?
* hamonun havıcı oldu lan sehlik o bu arabanındı aa yeri kesemize küsdü görüymün iki eleeznen bi şeyeezi dorgutameyseez. ding hayding dahımları toplangda gedek.