kercivanci

kercivancı

onu bunu kerc eden, kerc etmekte üzerine olmayan kişi..

-ey geet, nalet bog.. dingelme garşımda eyle kercivancı kercivancı..

(bkz: dingelmek)