kendir saran

70 li yıllarda iplikleri kendire dönüşdüren usda.

okulların uzun hayad duvarlarının dibini, boydan boya genner gennere işyeri olarak seçellerdi. kendir üretimi fabrikasyon üretime geçmeden önce, nenelerimizin iplik eerdikleri evirgeçlerin daha büyük ve mekanik hale getirildiği bi düzenee ince iplikler bağlanır, düzenen başındahı usda goluynan çevirir, uzun ipliklerin boş ucunda da iplikleri gerdirerek tutan bi başka usda olurdu. makinenin golunu çevirdikçe iplikler kendire dönüşürdü. her işin faprihası çıkdıı kimi kendir ve halatlarda faprihalarda üretilmiye başlayıncı, kendir saran usdalarda tarih oldu aağam.